Aktuellt just nu

November 2019

12 november, kl 18:30
Föreläsning, S:t Lukas
Musikterapi: Musik för kropp och själv för ökad hälsa och livskvalitet
IOGT, Växjö

Kulturunderstödd rehabilitering, Värnamo (sluten grupp)
Rehabiliteringen vänder sig till personer som har stressrelaterade sjukdomar. Deltagarna får ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter i form av musik, dans, bild mm. Jag håller i musik-inriktningen.

Om du har frågor, ta gärna kontakt: livsklang@gmail.com eller tel 076-650 37 93.