Aktuellt just nu

3 tillfällen under våren 2021

Kulturunderstödd rehabilitering, Värnamo (sluten grupp)
Rehabiliteringen vänder sig till personer som har stressrelaterade sjukdomar. Deltagarna får ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter i form av musik, dans, bild mm. Jag håller i musik-inriktningen.

Om du har frågor, ta gärna kontakt: livsklang@gmail.com eller tel 076-650 37 93.