Guided Imagery and Music

Metoden Guided Imagery and Music – GIM – skapades av musikterapeuten och violinisten Helen Bonny. Genom att använda sin musikaliska skicklighet och erfarenhet av musikens påverkan på människan skapade hon en metod för inre bearbetning och läkning.

I metoden används musik för att göra en inre resa i ett avslappnat tillstånd.
Genom att följa med i musikens flöde av toner och harmonier, klangfärg, dialog mellan olika instrument mm, så öppnas dörrar till djupare nivåer. Musiken blir en guide i det inre landskapet och hjälper personen att komma i kontakt med inre bilder, känslor och upplevelser. Personen får en möjlighet att upptäcka sig själv och livet på en djupare nivå än vad vardagslivet ofta erbjuder.

Efter resans gång skapas ibland en bild för att göra upplevelsen mer konkret. Det sker också en verbal integrering av resans innehåll.

GIM är en positiv, livsbefrämjande metod för inre bearbetning och personlig utveckling.
Metoden används individuellt eller i grupp.

För mer information, läs gärna artiklar, t ex:
Carlsson, Marie (2002). The Power of Music

Metodens fullständiga namn är Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM).

En inre resa till musik kan skapa en inre reflektion likt detta träd som speglas i vattnet.