Musikterapi

Musiken kan öppna dörrar till vårt inre, till känslor, Musiken kan öppna dörrar till vårt inre, till känslor, minnen och upplevelser.
minnen och upplevelser.
Ibland har en inre dörr varit stängd under en längre tid. En känsla har fallit i glömska och en minnesbild har bleknat.
Plötsligt kan några takter av en låt, en visa eller ett musikstycke få den tillslutna eller glömda dörren att öppnas upp.
En dörr till vårt inre har öppnats … en känsla kan få liv på nytt. En minnesbild kan överraskande fylla vårt medvetande. Kroppen vill röra sig. Rörelsen och energin kommer inifrån. Kanske får min livslust förnyat liv. I ett möte med andra i sång och musik kan jag finna gemenskap.
Musiken stimulerar min hjärna, kan beröra min själ, ge förnyat hopp och få min fot att följsamt stampa i takt.

Musikterapi är en etablerad profession baserad på forskning och klinisk erfarenhet.
I musikterapi använder en utbildad musikterapeut musik i en terapeutisk relation med en klient för att uppnå individuella mål baserade på personens behov. Behoven kan vara av en känslomässig, fysisk, kognitiv, social eller existentiell karaktär.

Musikterapi används med personer i alla åldrar.
Den kan används individuellt eller i grupp.
Personen och hans/hennes behov står alltid i centrum.

Musikterapin kan vara aktiv – att skapa, sjunga/spela, måla eller röra sig till musik – eller passiv – att lyssna till musik.
Olika metoder och behandlingssätt används beroende på person och behov.
Exempel på metoder är  Ronnie Gardiner-metoden (en aktiv metod där man övar strukturerade rörelser till musik) och Guided Imagery and Music – GIM (en metod där  man lyssnar på musik i ett avslappnat tillstånd).

Forskning i musikterapi visar på effektiva resultat, t ex i allmän fysisk rehabilitering och för att underlätta rörelser. Musikterapi ökar människors motivation och engagemang i sin egen rehabilitering/behandling, ger känslomässigt stöd för klienter och deras familjer, och ger möjlighet för människor att uttrycka sig känslomässigt mm.

Musikterapi är en hälsofrämjande metod, som kan påverka oss fysiskt, känslomässigt, kognitivt, socialt och existentiellt.

Musikterapi kan ge bättre hälsa. Att spela piano själv eller lyssna på piano-musik kan främja hälsan.