Om mig

Marie Carlsson är utbildad musikterapeut (MA i psykologi med fokus på musikterapi), terapeut i metoden Guided Imagery and Music (GIM), ledare i Ronnie Gardiner-metoden (RGM), Retreat-ledare, musiklärare och kantor.

Marie har musikterapeutisk erfarenhet från psykiatrisk vård, smärt-rehab (smärta och utbrändhet), äldreomsorg, samt rehabilitering av personer med symptom av stroke, Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar.
Marie har även yrkeserfarenhet som retreat-ledare, musiker inom kyrklig verksamhet, ackompanjatör, körledare, föreläsare.

Min bakgrund

Intresset för musik, utveckling och existentiella frågor, möten med olika filosofier och trosuppfattningar har följt mig genom livet.
Den personliga, inre resan är viktig.
Resan har fört mig till musikterapi-lärarna C Kenny, H Bonny, R Kasayka och F Goldberg. De tre sist-nämnda var också mina lärare i metoden Guided Imagery and Music (GIM).
Ronnie Gardiner-metoden har jag lärt mig genom dess grundare.

CG Jung och hans efterföljare var tidiga vägvisare på den inre resan.
Filosofen Ken Wilbers tankar och verk (Integral Theory) har inspirerat mig.
Jag är öppen för olika trosuppfattning som grundar sig i mystiken. 2015 deltog jag i Parliament of the World´s Religions i Salt Lake City, Utah.
Jag ser människan som en helhet, där olika faktorer och delar av en själv samspelar och påverkar ens upplevelsen av mening, livskvalitet och hälsa. Att växa som människa är en meningsskapande process.

Mitt intresse för utveckling i livet har också väckt frågor om döden.
Frågor som ofta fört mig till buddhismens filosofi och praktiska utövande.
Jag har också utbildat mig i vård vid livets slutskede genom kursen Contemplative End-of-Life Care vid Naropa University, USA. Se Spiritual care.

Under resans gång har musiken varit närvarande.
Genom att spela, lyssna och använda musik som ett verktyg för ökad hälsa och livskvalitet har livet blivit mer ”levande”. Musiken har fördjupat min upplevelse av livet. Musiken har öppnat vägen inåt.

För mer info, se CV.

Välkommen att ta kontakt!