Vi erbjuder

  • Musikterapeutisk verksamhet, samt
  • Kurser för utveckling, som ett svar på vår tids utmaning inom klimat- och miljöfrågor. Ta gärna kontakt, om du är intresserad.

Musikterapeutisk verksamhet:
Musikterapi individuellt och i grupp. Olika metoder används beroende på person och målgrupp. Hör gärna av dig, om du har frågor. För mer info: Musikterapi och Guided Imagery and Music (GIM)

Musikterapi för personlig utveckling:
Musikterapi är en kreativ terapiform som kan öppna upp för nya möjligheter i livet. Guided Imagery and Music – GIM –  är en metod, som ofta används.

Retreater och workshops: För mer info om hur jag inkluderar musiken i detta sammanhang, se här.
För allmän information om retreater, klicka här.

Grupper i Ronnie Gardiner metoden för personer med Parkinson, MS, stroke, afasi
m fl. För mer info: Ronnie Gardiner-metoden.
Grupper kan även anordnas för fysisk aktivitet på recept (FaR) och friskvård.

Sinnenas musik
använder inslag av Ronnie Gardiner-metoden, i kombination med sång och musik. Sinnenas musik riktar sig främst till äldre personer, på äldreboenden. Mer information hittar du här.

Föreläsningar om musikterapi och musikens möjligheter att öka hälsa och livskvalitet.

Utbildning för personal inom vård, omsorg och friskvård.
Hur kan vi använda musiken på bästa sätt? Att få ökad kunskap om musik och dess möjligheter i vård och omsorg, idéer om hur musiken kan användas och integreras i den dagliga verksamheten, samt en ökad trygghet i att använda den egna rösten, instrument, mm.

Kurs: Sång och Musik vid demens – För dig som anhörig.
Kursen är för dig som är anhörig eller vän till en person med demens.
Du vill använda sång och musik i vardagen med din närstående och få ökad kunskap och tillit till din egen förmåga.
Du får ökad kunskap om musikens möjligheter till en positiv påverkan på individen.
Vi sjunger tillsammans. Du får därmed en möjlighet att öva upp din egen röst.
Du skapar en personlig sång-pärm och en personlig ”spellista” med inspelad musik, som passar din närstående.

Föreläsning/Projekt:

Musik som möjlighetFör personal inom omsorgen. För mer info, se här.

Musik och dagens teknik – Hur kan vi använda oss av inspelad musik i dagens vård och omsorg på ett enkelt och optimalt sätt? Att få hjälp med att strukturera det praktiska, göra personliga spellistor, informera och inspirera personal, samt engagera anhöriga. För vård och omsorg.

Musiker-tjänster (piano, orgel, ackompanjemang, kör-ledning) i olika sammanhang.

Om ni har frågor, tankar, idéer eller bara är nyfiken, ta gärna kontakt.
Se vad som erbjuds just nu: Aktuellt

Att balansera genom livet är en konst, likt musikens olika instrument som spelar tillsammans.

u Att leva i balans! Balanseringskonst: Man on the moon av Pontus Jansson

Pontus Jansson