Vislanda

Välkommen till grupp i Ronnie Gardiner-metoden!
I januari 2019 startar en RGM-grupp i Lyktan (församlingshemmet) i Vislanda.
Arrangör är Svenska kyrkan i Vislanda och Blädinge.
Målgruppen är personer som drabbats av stroke, Parkinsons sjukdom, MS och andra neurologiska sjukdomar.
Välkomna att prova på den 31 januari kl 14!
Startdatum: 7 februari kl 14 – 15.30 (inklusive fika).
Kursavgift: 200 kr för 10 ggr

Anmälan till ”prova på” – gång och grupp: vislanda.pastorat@svenskakyrkan.se eller
tel 0472-300 07.
För mer information om gruppen, se vårt info-blad nedan. sinnenasmusik_flyer

Information om metoden:
Ronnie Gardiner-metoden (RGM)
 är en stimulerande och skonsam träning till musik. Metoden använder enkla och strukturerade fot-/ben- och hand-/arm-rörelser. På så sätt övas koordinations- och koncentrationsförmåga, minne, motorisk kontroll och balans, ”multi-tasking” mm. Metoden kan också öka energin/vitaliteten och väcka positiva känslor.

RGM aktiverar och stimulerar hjärnan att skapa nya kopplingar. Metoden bygger på kunskapen att hjärnan är plastisk och utvecklingsbar.

Musik genomsyrar metoden. Den används som stimulans till rörelse och sprider glädje och engagemang!

RGM kan användas för personer som har drabbats av stroke, Parkinsons sjukdom, MS, afasi, förvärvade hjärnskador, depression, utbrändhet och utmattningssymptom, autism m fl. Metoden kan även användas som friskvård.

Ny-publicerad forskning med stroke-patienter visar att metoden som Ronnie Gardiner har skapat ger positiva resultat, t ex förbättrat arbetsminne, balans, gång-förmåga och grepp-styrka. Personernas syn på sin egen återhämtning förbättrades också.
Forskning på personer med Parkinsons sjukdom genomförs för tillfället på Linköpings Universitet.

Ronnie Gardiner är trummis och har spelat med dom allra bästa, bl a med Charlie Norman. Efter en personlig tragedi fann han ny mening i livet genom att hjälpa andra. På så sätt utvecklades denna metod. (Se gärna dokumentären ”En ovanlig livsresa”.) Ronnie utbildar idag ledare i Ronnie Gardiner-metoden i en rad olika länder.

2015 utsågs Ronnie Gardiner till vinnare av Mensa-priset för utvecklandet av denna metod. Han har även fått en rad andra utmärkelser.
För mer information, besök gärna Ronnies hemsida: Ronnie Gardiner Method

Forskning publicerad i tidskriften Stroke, 2017: Long-Term Improvements After Multimodal Rehabilitation

Om du har frågor, ta gärna kontakt: livsklang@gmail.com eller tel 076-650 37 93.